spendlik gray

Křížek u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie

Jedná se o nejstarší křížek v Horní Řasnici. Kříž se nalézá ve stínu vzrostlého jilmu drsného u vnější strany hřbitovní zdi, která obklopuje kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Byl vyroben Josefem Menzlem, bývalým sedlákem v Bärnsdorfu (Horní Řasnice). Je na něm vyryto: "Promluvil se sevřenými ústy: Dokonáno jest, viděl jsem Ho zraněného viset na kříži, Toho, kdož z lásky k nám zemřel a svou smrtí získal nám věčnou spásu."

Skryté skvosty ve Vašem okolí

Loading...
spendlik white
spendlik white

Nejnovější skvosty

spendlik white

O projektu

Projekt řeší nízkou návštěvnost méně exponovaných a turisticky zajímavých míst (SKRYTÝCH SKVOSTŮ), nacházejících se v blízkosti více exponovaných lokalit v české a polské části Euroregionu Nisa, pomocí systémových koncepčních a marketingových opatření.

Cílem je rozšířit povědomí o turisticky dosud neobjevených, ale i zapomenutých místech a tím zvýšit jejich návštěvnost.

Partneři projektu