spendlik gray

Pohanské kameny

Pohanskými kameny je nazývána skupina mohutných balvanů z rumburské žuly na kopci nad Višňovou. Na temenech balvanů jsou nehluboké skalní mísy, považované ještě koncem 19. století za lidský výtvor, také díky nálezu kamenných předmětů z pozdní doby kamenné v nedalekém okolí. I když kultovní využití těchto útvarů po případné úpravě nelze zcela vyloučit, jde o přírodní výtvor. Německý název skalní skupiny Heidenstein pochází z 19. století. Předtím se lokalita nazývala Velký kámen nebo Obětní kameny. Toto pojmenování (něm. Opfersteine) se ve starší literatuře používalo pro všechny skály se zahloubenými mísami nebo pro mísy samotné.

Foto: Matyáš Gál

Skryté skvosty ve Vašem okolí

Loading...
spendlik white
spendlik white

Nejnovější skvosty

spendlik white

O projektu

Projekt řeší nízkou návštěvnost méně exponovaných a turisticky zajímavých míst (SKRYTÝCH SKVOSTŮ), nacházejících se v blízkosti více exponovaných lokalit v české a polské části Euroregionu Nisa, pomocí systémových koncepčních a marketingových opatření.

Cílem je rozšířit povědomí o turisticky dosud neobjevených, ale i zapomenutých místech a tím zvýšit jejich návštěvnost.

Partneři projektu