spendlik gray

Krzyż przy kościele Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny

Jest to najstarszy krzyż w miejscowości Horní Řasnice. Znajduje się w cieniu dużego wiązu, po zewnętrznej stronie muru cmentarnego, który otacza kościół Niepokalanego Poczęcia
Maryi Panny. Został wykonany przez Josefa Menzela, rolnika z miejscowości Bämsdorf (Horní Řasnice). Wyryto na nim następujące słowa: „Przemówił przez zaciśnięte usta: Dokonało się, widziałem Go zranionego wiszącego na krzyżu, Tego,który umarł z miłości do nas i przez swoją śmierć zdobył dla nas wieczne zbawienie”.

Ukryte klejnoty w Państwa okolicy

Loading...
spendlik white
spendlik white

Najnowsze klejnoty

spendlik white

O projekcie

Projekt zajmuje się niską odwiedzalnością mniej eksponowanych i interesujących pod względem turystycznym miejsc (UKRYTYCH KLEJNOTÓW), znajdujących się w pobliżu bardziej eksponowanych lokalizacji w czeskiej i polskiej części Euroregionu Nysa, poprzez działania systemowe, koncepcyjne i marketingowe.

Celem jest zwiększenie świadomości o nieodkrytych dotąd dla turystyki oraz zapomnianych przez nią miejscach i poprzez to zwiększenie ich odwiedzalności.

Partnerzy projektu