spendlik gray

Park zamkowy ze stawem zamkowym

Historia parku zamkowego rozpoczęła się dopiero w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Na początku XVIII wieku wzgórze zamkowe było jeszcze nagie i wypasano na nim owce. Dopiero Kristian Kryštof Clam-Gallas wymyślił plan upiększenia całego otoczenia zamku, ale główna zasługa przypada jego synowi Eduardowi. Pragnienie nawiązania kontaktu z naturą i przekształcenia jej bez brutalnej ingerencji, zgodnie z duchem czasu, nadało pochyłemu terenowi charakter naturalnego parku. Zbudowano ścieżki umożliwiające spacer wokół zamku i posadzono drzewa. Przez park przebiegał wodociąg w ołowianych rurach. Wodę napędzało koło wodne znajdujące się pod zamkiem na rzece Smědá (pol. Witka).


Foto: Matyáš Gál

Ukryte klejnoty w Państwa okolicy

Loading...
spendlik white
spendlik white

Najnowsze klejnoty

spendlik white

O projekcie

Projekt zajmuje się niską odwiedzalnością mniej eksponowanych i interesujących pod względem turystycznym miejsc (UKRYTYCH KLEJNOTÓW), znajdujących się w pobliżu bardziej eksponowanych lokalizacji w czeskiej i polskiej części Euroregionu Nysa, poprzez działania systemowe, koncepcyjne i marketingowe.

Celem jest zwiększenie świadomości o nieodkrytych dotąd dla turystyki oraz zapomnianych przez nią miejscach i poprzez to zwiększenie ich odwiedzalności.

Partnerzy projektu